• Opis
  • 143.
Śmierć Ellenai, według Jacka Malczewskiego

heliograwiura, papier, 35 × 60 cm (kompozycja),
53 × 74,5 cm w świetle passe-partout
opis. l. d.: „ELLENAI”-J. MALCZEWSKI PINX. HELIOGRAWURA F.BRUCKMANNA
W MONACHIUM. oraz p. d.: TOW. PRZYJ. SZTUK PIĘKN. W KRAKOWIE
ZA ROK 1903.

Cena wywoławcza: 950 zł