• Opis
  • 53.
Stanisław Żukowski
1911 Wilno-1983 Gdańsk
Spacer w Sopocie, 1976 r.

mezzotinta, akwaforta, papier, 32 × 48 cm w św. passe-partout
sygn. i dat. p. d. ołówkiem: Stanisław Żukowski 1976.
opis. l. d. ołówkiem: „SPACER W SOPOCIE”

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Cena wywoławcza: 650 zł
Stanisław Żukowski
1911 Wilno-1983 Gdańsk