• Opis
  • 149.
Spadkobiercy Homanna, Die Königl. Polnische u. Preusische Hansee-und Handels-Stadt Dantzig?
Plan Gdańska, mapa okolic Wisłoujścia I linii brzegowej Morza Bałtyckiego, Norymberga, 1739 r. U dołu panorama miasta od strony zachodniej z fortyfikacjami.
miedzioryt kolorowany w epoce, wym. płyty 50,5 x 57 cm; w oprawie
Cena wywoławcza: 3 500 zł