• Opis
  • 13.
Stanisław Eleszkiewicz
1900 Czutowo k. Połtawy - 1963 Paryż
Muzycy na tle fantastycznego pejzażu

technika mieszana, tektura, 21 × 29,5 cm
na odwrocie nalepka z wystawy z Nowego Yorku z tytułem pracy i numerem pracy 70
Wystawiany:
Lipert Gallery, Nowy Jork, 10 maja – 14 czerwca 1986

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 8 000 - 9 000 zł
Cena wywoławcza: 5 000 zł
Stanisław Eleszkiewicz
1900 Czutowo k. Połtawy - 1963 Paryż