• Opis
  • 22.
Stanisław Eleszkiewicz
1900 Czutowo k. Połtawy - 1963 Paryż
Portret kobiety

olej, płyta, 16,5 × 13,5 cm
sygn. p. d.: S.E.
na odwrocie pieczątka londyńskiej galerii Posk
z opisem pracy numerem oraz numerem pracy 64

Wystawiany:
Galeria POSK, Londyn King Street 238–246

Pochodzenie:
Kolekcja Mariana Lurczyńskiego (1907–1992)
Kolekcja prywatna, Polska

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 5 000 - 7 000 zł
Cena wywoławcza: 3 800 zł
Stanisław Eleszkiewicz
1900 Czutowo k. Połtawy - 1963 Paryż