• Opis
  • 8.
Stanisław Fijałkowski
ur. 1922 Zdołbunów
30 VIII 1964

olej, płótno, 21 × 15 cm,
na odwrocie nalepka z wystawy w Galerii Współczesnej K.M.P i K „RUCH” WARSZAWA 16 III – 11 IV 66 z danymi obrazu

Sztuka jest swoistym uprawianiem metafizyki, szczególną formą filozofowania. W dzisiejszym świecie, który zagubił wrażliwość religijną, owo wyczulenie na świat duchowy czy „poczucie metafizyczne” – jak mawiał Witkacy, sztuka dostarcza niektórych przeżyć, jakich dawniej dostarczała religia. W innej formie uprawiam to, co robi Jerzy Nowosielski – jedyny bliski mi artysta – to znaczy świecki odpowiednik teologii.
Stanisław Fijałkowski w rozmowie z Wojciechem Skrodzkim, „Projekt”, nr 5/77/120. S. 32–36

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 14 000 - 18 000 zł
Cena wywoławcza: 10 000 zł
Stanisław Fijałkowski
ur. 1922 Zdołbunów