• Opis
  • 21.
Stanisław Fijałkowski
ur. 1922 Zdołbunów
Dla H. M. Góreckiego, 1980 r.

akwaforta, papier, 13,2 x 9,8 cm (zadruk), sygn., dat. olówkiem pod płytą S. Fijałkowski 80, opisana l.d.: akwaforta dla H. M. Góreckiego, śr.d.: e.a./odbitka dla Wojciecha Siemiona

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Cena wywoławcza: 1 200 zł
Stanisław Fijałkowski
ur. 1922 Zdołbunów