• Opis
  • 22.
Stanisław Fijałkowski
ur. 1922 Zdołbunów
Lekcja anatomii, 1969 r.

linoryt, papier, 32,5 x 46 cm (zadruk), arkusz 49,5 x 64 cm, sygn. i dat. p.d.: S Fijałkowski 69, opisany l.d.: lekcja anatomii, śr.d.: 15/15

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Cena wywoławcza: 2 000 zł
Stanisław Fijałkowski
ur. 1922 Zdołbunów