• Opis
  • 14.
Stanisław Fijałkowski
ur. 1922 Zdołbunów
LXXIV Autostrada, 1987 r.

olej, płótno, 92 x 73 cm
sygn. i dat. na odwrociu, na blejtramie: FIJAŁKOWSKI - LXXIV Autostrada, 1987 8/87

Pochodzenie:
- zakup bezpośrednio od artysty
- Galeria Ego, Poznań
- kolekcja Wojciecha i Olgi Fibak, Monte Carlo, Monako
- kolekcja prywatna, Warszawa
Wystawiany: Stanisław Fijałkowski, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Zachęta - Państwowa Galeria Sztuki w Warszawie, 2003
Lit.: Stanisław Fijałkowski, katalog wystawy, [red.] Włodzimierz Nowaczyk, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 2003, s. 252, poz. kat. 152 (wykaz prac)

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 70 000 - 80 000 zł
Cena wywoławcza: 60 000 zł
Stanisław Fijałkowski
ur. 1922 Zdołbunów