• Opis
  • 78.
Stanisław Gibiński
1882 Rzeszów ? 1971 Katowice
Pejzaż z dworkiem

akwarela, papier, 13,5 × 17 cm w świetle ramy
sygn. p. d.: S. Gibiński
na odwrocie nalepka: „Sztuka”/Obrazy – Ramowania/KATOWICE/UL. ŚW. JANA 1

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 2 200 - 3 000 zł
Cena wywoławcza: 1 700 zł
Stanisław Gibiński
1882 Rzeszów ? 1971 Katowice