• Opis
  • 13.
Stanisław Paciorek
1889 Ładczyce na Wołyniu - 1952 Kraków
W sadzie, 1928 r.

olej, karton, 60 x 72 cm, sygn. p.d.: S Paciorek 928

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Cena wywoławcza: 3 000 zł
Stanisław Paciorek
1889 Ładczyce na Wołyniu - 1952 Kraków
W 1908 roku wstąpił do krakowskiej ASP, gdzie studiował pod kierunkiem J. Malczewskiego, J. Mehoffera, T. Axentowicza, S. Dębickiego oraz K. Laszczki. Należał do ugrupowania artystycznego ?Krąg? oraz ZPAP. Prace swoje wielokrotnie prezentował w krakowskim TPSP, a także w jego lwowskim oddziale. Poza tym prace wystawiał w Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi w 1928 roku oraz w Institute of Art w Detroit w 1945 r. Artysta uprawiał przede wszystkim malarstwo pejzażowe, niejednokrotnie ukazując krajobraz tatrzański. Nie brak też w jego dorobku widoków Krakowa, ukazujących m.in. zabytkowe budowle. Wykonywał również portrety.