• Opis
  • 32.
Stanisław Popławski
1886 Warszawa - 1959 Kraków
Beliniak (Popiersie marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego), 1916

gips patynowany, 42 x 50 x 25 cm

WYSTAWIANA:
• Piękno monumentalne. Stanisław Popławski. Muzeum Śląskie,
17.12.2016-26.03.2017, Katowice
REPRODUKOWANA:
• Katalog wystawy, Piękno monumentalne. Stanisław Popławski.
Muzeum Śląskie, 2016, Katowice, s. 42

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 6 000 - 8 000 zł
Cena wywoławcza: 4 600 zł
Stanisław Popławski
1886 Warszawa - 1959 Kraków