• Opis
  • 49.
Stefan Gierowski
ur. 1925 Częstochowa
Bez tytułu, 1961 r.

monotypia, bibułka, 20 x 20 cm
(w świetle passe-partout) opisany na kartce wewnątrz oprawy: Stefan Gierowski, Warschau, Monotypie 1961, na odwrociu oprawy napis: Geschenk von Walter | (Wohnzimmer bezahlt) oraz naklejka wystawowa maszynopisem 48 Gierowski Aquarell

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 6 200 - 7 000 zł
Cena wywoławcza: 5 000 zł
Stefan Gierowski
ur. 1925 Częstochowa