• Opis
  • 18.
Stefan Krygier
1923 Łódź -1997 tamże
Akt IV, z cyklu Akty symultaniczne, 1988

olej, płótno, 125 × 90 cm
sygn. p. d.: S. Krygier 88, opisany z tyłu: GRUNT KLEJOWY FARBY TALENS REMBRANDT |Z CYKLU AKTY SYMULTANICZNE „AKT IV” |ROZM. 125 × 90 |OLEJ |STEFAN KRYGIER |ŁÓDŹ

Estymacja: 30 000 - 50 000 zł
Cena wywoławcza: 18 000 zł
Stefan Krygier
1923 Łódź -1997 tamże
Jeden z najważniejszych artystów polskiej powojennej awangardy. Studiował w PWSSP
w Łodzi, u Władysława Strzemińskiego i S. Wegnera. W 1947 opublikował wspólnie ze
Strzemińskim artykuł Widzenie gotyku”. W latach czterdziestych należał do Klubu Młodych
Artystów i Naukowców w Warszawie, w ramach którego brał udział w wystawach w Salonie Po prostu”, Zachęcie”, Klubie Literatów. W 1953 roku współdziałał z grupą St 53”
w Katowicach. Od 1957 do 1997 roku prowadził zajęcia z kompozycji, grafiki warsztatowej
i projektowej w łódzkiej PWSSP, której w roku 1990 został profesorem. Wykładał też
historię sztuki i analizę formy plastycznej. W 1963 roku uzyskał także dyplom architekta na
Politechnice Warszawskiej. Projektował i realizował wiele tematów z zakresu architektury
i planowania przestrzennego. Równocześnie uprawił malarstwo, grafikę i rzeźbę, pisał
i publikował teksty o sztuce. Uczestniczy w plenerach w Osiekach i sympozjach Złotego
Grona. Od 1975 roku kontynuując pracę w PWSSP, stworzył pracownię rzeźby i kompozycji
w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. Początkowo w latach 50.
tworzy obrazy inspirowane sztuką Egiptu i Grecji oraz prace taszystowskie. Lata 60. artysta
poświęca malarstwu materii, rzeźbie w drewnie i grafice. Pojawiają się w tym czasie obrazy
inspirowane cmentarzem żydowskim w Pradze. W latach 70. powstają płaskorzeźby i reliefy
polichromowane, cykle Konfliktów” i Kolineacji”. Koniec lat 70., to obrazy olejne ascetyczne
w treści, nawiązujące do konstruktywizmu. Ten okres twórczości zapewnił artyście trwałe
miejsce w historii sztuki polskiej. Lata 80. i 90. to okres malarstwa symultanicznego. Obok
obrazów czysto geometrycznych w formie artysta malował obrazy nawiązujące do ikonografii i kultury europejskiej.