• Opis
  • 53.
Stefan Popowski
1870 Warszawa – 1937 tamże
Pejzaż z okolic Neapolu, 1898 r.

olej, płótno, 70 × 128 cm
sygn. i dat. l. d.: S. Popowski. 98

„Ze wszystkich sztuk pięknych, tak plastycznych jak i rytmicznych, malarstwo jedynie rozporządza tą pełnią środków, która jest niezbędna do wyrażenia całego uroku i siły poetycznej krajobrazu. Barwy i kształty, światła i cienie, o to czem głównie do nas przemawia krajobraz, oto czem głównie rozporządza malarstwo. (…) mówiłem o motywach uczuciowych i pobudkach twórczych krajobrazu. Są one te same dla poety jak i dla malarza. Tak jeden jak drugi musi ten nastrój, który bez względu na motyw i światło, jest duszą i treścią krajobrazu, odnaleźć w sobie, musi go wychodować [pis. oryg.] i nosić w sobie, nieraz jako wspomnienia czasów dzieciństwa, jako obraz który kiedyś w szczególnym nastroju zapadł w duszę i cierpliwie czeka swego momentu, to znaczy tej harmonji między środkami artystycznemi, któremi autor rozporządza uczuciowym nastrojem.”
S. Popowski, Krajobraz Polski, [w:] Przewodnik po wystawie Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, nr 4, Warszawa 1925, s. 4-6.
Oferowane na aukcji dzieło Stefana Popowskiego reprezentuje wczesny okres jego twórczości. Jak wiemy z biografii artysty, podróżował on dwukrotnie, w 1897 i w 1909 r., do Włoch. Obrazy będące owocem tych podróży należą do rzadkości zarówno w zbiorach publicznych, jaki i na rynku sztuki. Jeden z nich, przedstawiający pejzaż wenecki, znaleźć można w kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie. Zarówno on, jak i prezentowane tu malowidło, różnią się od późniejszych nastrojowych pejzaży polskich nie tylko południowym kolorytem, ale i obecnością, w formie sztafażu, ludzkich postaci. Malowany przez młodego artystę krajobraz włoski urzeka malowniczością motywu, a także nieco odrealnionym nastrojem zatrzymanego w kadrze czasu. Ta jakże znikoma ilość znanych prac Popowskiego, ilustrujących jego włoską podróż, świadczyć może o tym, iż nie wykonał ich wiele. Tym bardziej możliwość zakupu obrazu, ukończonego w 1898 roku, uznać należy za wyjątkową okazję.

Estymacja: 30 000 - 40 000 zł
Cena wywoławcza: 20 000 zł
Stefan Popowski
1870 Warszawa – 1937 tamże