• Opis
  • 148.
Stefan Szmaj
1893 Książenice-1970 Gdańsk
Modlitwa do słońca

linoryt, papier, 25,3 × 18,3 cm (odcisk płyty)
sygn. na kamieniu wzdłuż prawej krawędzi: S/S u dołu sygn. ołówkiem l. d.: Szmaj 1919
(57) p. d.: Modlitwa do słońca i u dołu dedykacja: Kasi od dziadzi 31.5.59
Analogiczna praca reprodukowana w: Graficzny warsztat ekspresjonisty. Linoryty
i rysunki Stefana Szmaja (1893–1970), Poznań, Galeria Piekary 2014, s. 75.
Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

Cena wywoławcza: 1 300 zł
Stefan Szmaj
1893 Książenice-1970 Gdańsk