• Opis
  • 49.
Stefan Szmaj
1893 Książenice-1970 Gdańsk
Topole V

linoryt, papier, 15 × 21,5 cm (odcisk), 21 × 29,5 cm (arkusz)
sygn. p. d. na kamieniu: SS, u dołu ołówkiem: 3/20, poniżej „Topole V”/linoryt, 1920 oraz p. d.: pieczątka artysty, odbitka z pracowni Stanisława Kubickiego

Analogiczna praca reprodukowana w: „Graficzny warsztat ekspresjonisty. Linoryty i rysunki Stefana Szmaja (1893–1970)”, Poznań, Galeria Piekary 2014, s. 103
Pochodzenie: Kolekcja rodziny artysty

Cena wywoławcza: 1 300 zł
Stefan Szmaj
1893 Książenice-1970 Gdańsk