• Opis
  • 58.
Stanisław Witkiewicz
1851 Poszawsze ? 1915 Lovran
Studium pejzażowe z chatą i drzewami, l. 70.–80.XIX w.

olej, papier dublowany na płótnie, 24 × 41,2 cm
sygn. p. d.: Stanisław Wilkiewicz [sic!]
do obrazu dołączona ekspertyza Wacławy Milewskiej – kustosza Muzeum Narodowego w Krakowie z 2001 roku.

„Obraz należy do szeregu pejzaży i studiów pejzażowych obecnych w malarstwie Witkiewicza już od wczesnych lat 70-tych. Przywodzi on na myśl Dwór w Urdominie, Oficynę w Urdominie – powstałe w roku 1873, czy nie datowane – Pejzaż z zagrodą i Chatą (gwasz). Cechą wspólną tych obrazów jest podjęcie podobnego motywu – domu o bielonych ścianach, otoczonego drzewami i odtworzenie go w oświetleniu właściwym dla określonej pory roku i dnia. Analizowany obraz jak i przywołane przykłady są malarskim popisem notowania efektów świetlnych podczas gorącego, letniego dnia, gdy ostre światło południowego słońca nasycające biel ścian chaty, skontrastowane jest z cieniem gęstej korony liściastych drzew. Ten problem gry światła i cienia oraz badania luministycznej wrażliwości barw Witkiewicz będzie podejmował przez całe życie (…).”
Fragment ekspertyzy Wacławy Milewskiej z 2001 r.

Estymacja: 27 000 - 32 000 zł
Cena wywoławcza: 22 000 zł
Stanisław Witkiewicz
1851 Poszawsze ? 1915 Lovran