• Opis
  • 171.
Sygnet z karneolem, II poł. XX w.

złoto, pr. 3, m. 18,31 g, karneol

Cena wywoławcza: 3 500 zł