• Opis
  • 38.
Sygnet z miniaturą - Portret Charlesa Beaumonta, Anglia, k. 19 w.

oprawa: złoto, pr. 0,585, m. 5,94 g, 19/20 w.

Cena wywoławcza: 2 500 zł