• Opis
  • 147.
Sygnet Zodiak-Strzelec, ZSRR, II poł. XX w.
złoto, pr. 583, m. 10,12 g
Cena wywoławcza: 1 300 zł