• Opis
  • 75.
SZABLA AUSTRIACKA OFIECRA PIECHOTY WZ 1861

dł. całk. szabli w pochwie 957 mm, dł. szabli 885 mm, dł. głowni 744 mm, szer. głowni u nasady 33 mm, gr. grzbietu u nasady 6 mm, masa szabli 815 g, masa szabli w pochwie z temblakiem i rapciami 1670 g

R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa stalowa, niklowana. Jelec tarczowo-kabłąkowy. Tylne ramię jelca z dwiema szczelinami na temblak, zakończone zwiniętą ku głowni walcowatą końcówką. Trzon rękojeści drewniany, poprzecznie karbowany, oklejony imitacją jaszczura i owinięty dwoma gładkimi i jednym podwójnie skręconym drutem stalowym. Kapturek długi, mocowany pierścieniem u jelca, od góry śrubą na trzpieniu głowni. Kapturek do połowy żłobiony, pionowo wzdłuż trzonu, w dolnej części w drobną krateczkę. Tarcza i jelec na całej powierzchni zdobione trawioną dekoracją z cesarskim dwugłowym orłem oraz motywami wstęgowo-cęgowymi. G ł o w n i a stalowa, polerowana, niklowana, o nieznacznej krzywiźnie, obustronnie szlifowana w jedną szeroką bruzdę przygrzbietową. Krótkie, obosieczne pióro z ością. Sztych symetryczny. Płazy głowni po obu stronach zdobione trawioną dekoracją, utworzoną z panoplii, wici roślinnej, motywów rocaillowych oraz napisu Treu bis Herz und Klinge bricht oraz daty 18 August 1912 (data urodzin cesarza Franciszka Józefa I). Na wewnętrznym progu, pod nasadą, bity numer 0162. P o c h w a stalowa, polerowana, niklowana, z dwiema ryfkami. Górna ryfka z poziomym zaczepem od strony wewnętrznej, dolna z nieruchomym koluszkim na grzbiecie pochwy. Gładka szyjka z dławikiem mocowana w płaszczu pochwy na wcisk. Pochwa zakończona asymetryczną ostrogą. Przy szabli temblak oficerski, żabka i rapeć.

Cena wywoławcza: 4 400 zł