• Opis
  • 71.
SZABLA KAWALERYJSKA, SAKSONIA, WZ 1873

dł. szabli w pochwie 938 mm, dł. szabli 894 mm, dł. głowni 750 mm, szer. głowni u nasady 32 mm, gr. grzbietu u nasady 9 mm, masa szabli z temblakiem 1035 g, masa szabli w pochwie 1770 g

R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa stalowa. Jelec krzyżowo-kabłąkowy. Tylne ramię zwinięte w łezkę ku głowni. Przednie przechodzi w kabłąk w kształcie „półstrzemienia”, ze szczeliną w górnej części na temblak. Kabłąk zamocowany pod kapturkiem do trzpienia. Trzon ebonitowy, gęsto poprzecznie karbowany. Długi kapturek dołem mocowany, wraz z trzonem, pierścieniem, górą na trzpieniu nakrętką. Na spodzie obu ramion jelca bite litery gotyckie zwieńczone koroną. G ł o w n i a stalowa, polerowana, o małej krzywiźnie. Obustronnie szlifowana w jedną bruzdę przygrzbietową, sięgającą krótkiego, obosiecznego pióra z ością. Sztych symetryczny. Na wewnętrznym progu, pod nasadą, sygnatura producenta: WEYERSBERG/KIRSCHBAUM&CA)/ SOLINGEN. Na grzbiecie gotycka litera zwieńczona
koroną, powyżej 01 (rok 1901 – przyjęcia na stan armii), powyżej monogram wiązany AR zwieńczony koroną (Albrecht 1873–1902). P o c h w a stalowa, skorodowana. Kołnierz mocowany w płaszczu dwiema śrubami na grzbiecie i brzuścu. Poniżej ryfka z nieruchomym kołkiem nośnym. Pochwa zakończona wydatną, asymetryczną ostrogą. Przy szabli temblak.

Cena wywoławcza: 2 600 zł