• Opis
  • 60.
SZABLA POLSKA PODOFICERA WZ 1921/22

dł. całk. w pochwie 975 mm, dł. szabli 875 mm, dł. głowni 745 mm, szer. głowni u nasady 29 mm, gr. grzbietu u nasady 5 mm, masa szabli 640 g, masa szabli w pochwie 1160 g

R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna, ze śladami niklowania. Jelec krzyżowo-kabłąkowy z wąsami. Tylne ramię jelca zwinięte ku głowni w płaską wolutę. Przednie, załamane pod kątem prostym, tworzy kabłąk łukiem dochodzący do głowicy i połączony z trzpieniem głowni. Trzon drewniany, z dziewięcioma poprzecznymi karbami, oklejony czarną skórą i opleciony podwójnie skręconym drutem mosiężnym. Długi, sięgający jelca kapturek zamocowany śrubą na głowicy i sztyftem do tylnego ramienia z wybitą od spodu cyfrą 5. G ł o w n i a szlifowana w jedną bruzdę przygrzbietową, sięgającą długiego, obosiecznego pióra. Na progu wewnętrznym, pod nasadą, sygnatura G. BOROWSKI/WARSZAWA. P o c h w a stalowa, z dwiema ryfkami z ruchomymi koluszkami na grzbiecie. Pochwa w wielu miejscach ma wgniecenia, w dolnej partii, przy ostrodze, mocno skorodowana.

Cena wywoławcza: 3 200 zł