• Opis
  • 135.
SZABLA SZWEDZKA SZEREGOWYCH KAWALERII WZ 1807

dł. całk. szabli w pochwie 1040 mm, dł. szabli 1010 mm, dł. głowni 877 mm, szer. głowni u nasady 40 mm, gr. grzbietu u nasady 9 mm, masa szabli 1060 g, masa szabli w pochwie 2265 g

R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa żelazna. Jelec prosty z kabłąkiem. Tylne ramię jelca zakończone spłaszczoną łezką, przednie, załamane pod kątem lekko rozwartym, rozszerzającym się ku górze, łukiem dochodzącym do głowicy, tworzy kabłąk, na brzegach fazowany. Trzon rękojeści z dwóch drewnianych okładzin zakrywających szerokość trzpienia głowni, mocowany trzema poprzecznymi nitami. Na środku krzyża jelca półwąsy dolne. Długi kapturek mocno wyoblony, dołem mocowany w pierścieniu przy jelcu. Na głowicy nakrętka mocująca kapturek do trzpienia głowni. G ł o w n i a stalowa, o umiarkowanej krzywiźnie, szeroka i długa. Obustronnie profilowana w jedną szeroką bruzdę od nasady do długiego obosiecznego pióra. Sztych z pazurem. P o c h w a żelazna, w przekroju owalna, z dwiema wąskimi ryfkami z ruchomymi koluszkami na grzbiecie. Szyjka z gniazdami na wąsy, mocowana w płaczu pochwy na wcisk. Pochwa zakończona asymetryczną ostrogą.

Cena wywoławcza: 3 200 zł