• Opis
  • 76.
SZASZKA DRAGOŃSKA ŻOŁNIERSKA WZ 1881 R.

dł. szaszki w pochwie 978 mm, dł. szaszki 950 mm, dł. głowni 815 mm, szer. głowni u nasady 31 mm, gr. grzbietu u nasady 6,5 mm, masa szaszki 875 g, masa szaszki w pochwie 1260 g

R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna. Jelec krzyżowo-kabłąkowy. Tylne ramię zakończone zwiniętą ku głowni łezką, z otworem na temblak. Przednie, dwukrotnie łukowato zagięte, tworzy kabłąk, połączony z kapturkiem zaczepem. Trzon rękojeści drewniany, czerniony, z ukośnymi żłobieniami. Dołem ujęty pierścieniem, górą stalową nakrętką na głowicy. G ł o w n i a stalowa, polerowana, o małej krzywiźnie. Obustronnie szlifowana w jedną
szeroką bruzdę przygrzbietową, sięgającą długiego, obosiecznego pióra z ością. Sztych asymetryczny, przygrzbietowy. Na wewnętrznym progu, pod
nasadą, wybite: wizerunek orła dwugłowego oraz,
cyrylicą, IMPER/ZAWODA, w środku łaciński
monogram T. O. P o c h w a drewniana, obciągnięta
czernioną skórą. Okucia mosiężne. Szyjka
z nałożonym pierścieniem, z wyciętą antabką na
wewnętrznej stronie. Ryfka z ruchomym kółkiem
nośnym i trzewik mocowany podłużną zapinką
po wewnętrznej stronie. Przy szaszce skórzany
temblak.

Cena wywoławcza: 2 800 zł