• Opis
  • 105.
SZASZKA RADZIECKA KAWALERYJSKA SZEREGOWYCH WZ 1927

dł. całk. w pochwie 787 mm, dł. szaszki 932 mm, dł. głowni 813 mm, szer. głowni u nasady 32 mm, gr. grzbietu u nasady 6 mm, m. szaszki 885 g

R ę k o j e ś ć otwarta, oprawa mosiężna. Trzon drewniany, ukośnie żłobiony, dołem ujęty mosiężnym pierścieniem. Głowica rozwidlona, z otworem na temblak. W rozwidleniu nakrętka mocująca R ę k o j e ś ć z trzpieniem głowni. Na groszkowym tle głowicy herb ZSRR, wkomponowany w ornament z kłosów zbóż. Nad herbem litery „CCCP”. Na pierścieniu wybite, w prostokątnej ramce, cechy fabryki w Złatouście oraz data produkcji „1934”. Na przeciwnej stronie wybite numeratory wojskowe i znaki odbiorcze. G ł o w n i a stalowa, polerowana, o małej krzywiźnie, obustronnie profilowana w szeroką bruzdę. Pióro obosieczne
z ością, sztych symetryczny. Na zewnętrznym progu, pod nasadą, wybita cecha fabryczna oraz
data „1934.7”, na wewnętrznym cechy odbiorcze, cyrylicą „TP18KP”. Głownia ze śladami korozji. P o c h w a drewniana, obszyta czernioną ceratą. Okucia mosiężne: szyjka z nałożonym pierścieniem, trzewik, trzy pierścienie z gniazdami na bagnet. Pierścień środkowy z ruchomym koluszkiem. Na okuciach wybita cecha odbiorcza – litera „M”. Przy pochwie bagnet kłujny wzoru 1891/1930 do karabinu Mosin.

Cena wywoławcza: 900 zł