• Opis
  • 83.
SZPADA FRANCUSKA OFICERA DRAGONÓW WZ 1896

dł. całk. szpady w pochwie 1125 mm, dł. szpady 1000 mm, dł. głowni 952 mm, szer. głowni u nasady 25 mm, gr. grzbietu u nasady 8 mm, masa szpady 940 g, masa szpady w pochwie 1350 g

R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna. Jelec koszowy, symetrycznie perforowany czterema wydłużonymi łezkami. Trzon rękojeści z czernionego rogu, poprzecznie karbowany i opleciony podwójnie skręconym drutem mosiężnym. Krótki kapturek zanitowany trzpieniem głowni. Na warkoczu nałożona srebrna aplikacja z herbem. Na zewnętrznej części kosza, od strony grzbietu, bita sygnatura: ED. LAFLEUR/PARIS. G ł o w n i a stalowa, polerowana, niklowana, prosta, o przekroju klinowym. Obustronnie szlifowana w jedną, głęboką bruzdę przygrzbietową, sięgającą długiego, obosiecznego pióra. Sztych symetryczny. Na grzbiecie, pod nasadą, napis: Coulaux & Cie Klingenthal. P o c h w a stalowa, polerowana, niklowana, z jedną ryfką z ruchomym koluszkiem na grzbiecie pochwy. Szyjka mocowana w płaszczu pochwy śrubą po wewnętrznej stronie. Pochwa zakończona symetryczną ostrogą. Przy szpadzie ruka do mocowania szabli na pasie.

Cena wywoławcza: 2 800 zł