• Opis
Szpilka ze sceną erotyczną, Austria (Wiedeń), pocz. XX w.

złoto pr. ok. 0,580, m. 4,96 g,
dł. 7,5 cm

Lokalizacja: Galeria Sztuki Dawnej w Sopocie
Cena: 2 000 zł