• Opis
  • 147.
SZTYLET MIŁOSIERDZIA, WŁOCHY (?), POŁ. XIX W.

dł. całk. w pochwie 364 mm, dł. sztyletu 342 mm, dł. głowni 220 mm, masa 235 g

R ę k o j e ś ć otwarta, oprawa stalowa, oksydowana na czarno. Trzon prosty, wyoblony, okładziny z rogu polerowanego, mocowane do trzpienia trzema nitami. Okładziny obwiedzione profilowaną listwą, zespoloną z dolnym pierścieniem i głowicą w kształcie półksiężyca. Jelec esowaty, z owalnymi tarczkami. G ł o w n i a stalowa, polerowana,
w przekroju czworograniasta, zwężająca się na całej długości ku sztychowi. P o c h w a stalowa, polerowana, oksydowana na czarno, tulejowata, z jednym ruchomym koluszkiem, zakończona
gałką.

Cena wywoławcza: 600 zł