• Opis
  • 40.
Szymon Ziarek
Ciąża urojona na plecach / Rozmnażanie jednoosobowe, 2013

olej, płótno, 100 x 100 cm, opisany na odwrocie: 'Ciąża urojona na plecach* | Rozmnażanie jednoosobowe | *niepotrzebne skreślić | 2013 | Szymon Ziarek'

Estymacja: 6 000 - 8 000 zł
Cena wywoławcza: 3 200 zł
Szymon Ziarek