• Opis
  • 90.
T. Hahmonn
1 poł. XX w.
Kwiaty

olej, sklejka, 44 x 37,5 cm
sygn. p. d.: T. Hahmonn

Cena wywoławcza: 650 zł
T. Hahmonn
1 poł. XX w.