• Opis
  • 64.
Taca

Sandrik, Czechosłowacja, l. 30. XX w.

metal srebrzony; wym. 34 x 18,5 cm

Cena wywoławcza: 600 zł