• Opis
  • 11.
Tadeusz Brzozowski
1918 Lwów - 1987 Rzym
Bez tytułu, 1945-1950 r.

tusz, papier, 34,5 x 24,5 cm, sygn., dat. i opisany na odwrocie: 1945 - 50 / T. B. / 34.50 x 24.50 - 25 / nr 46., pieczątka na odwrocie: T. BRZOZOWSKI Nr rys. 564.

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 8 000 - 10 000 zł
Cena wywoławcza: 4 000 zł
Tadeusz Brzozowski
1918 Lwów - 1987 Rzym