• Opis
  • 70.
Tadeusz Cybulski
1878 Kraków - 1954 tamże
Nad wodą, 1923 r.

olej, tektura, 48,5 × 62 cm
sygn. i dat. p. d.: T. Cybulski 923
poniżej dedykacja: Panu dr Tomaszowi Lewickiemu/w serdecznym zobowiązaniu Tcybulski

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 7 500 - 9 500 zł
Cena wywoławcza: 5 500 zł
Tadeusz Cybulski
1878 Kraków - 1954 tamże
Studiował w krakowskiej ASP u Laszczki i Weissa, a następnie we Wiedniu i u Pankiewicza w Paryżu. Był członkiem Zwornika, Cechu Artystów Plastyków Jednoróg i ZPAP w Krakowie. W 1939 brał udział w wystawie Martwa Natura w Malarstwie Polskim w IPS. Zajmował się rzeźbą, scenografią, a także był krytykiem artystycznym, literatem i muzykiem. W swojej twórczości wykorzystywał zdobycze postimpresjonizmu. Malował pejzaże, martwe natury i studia portretowe