• Opis
  • 79.
Tadeusz Dobrowolski
1899 Nowy Sącz - 1948 Kraków
Martwa natura z butelką, 1941 r.
gwasz, papier, 47,5 × 63 cm w świetle oprawy
sygn. i dat. p. d.: Tadeusz Dobrowolski 941
Estymacja: 6 000 - 8 000 zł
Cena wywoławcza: 4 000 zł
Tadeusz Dobrowolski
1899 Nowy Sącz - 1948 Kraków
W latach 1917-22 studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także w tamtejszej ASP. Studia kontynuował w kilku krajach Europy, m.in. w Austrii, Francji i Włoszech. W latach 1927-39 pełnił funkcję dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach, gromadząc kolekcję malarstwa polskiego. W 1954 r. otrzymał nominację na profesora zwyczajnego sztuki nowoczesnej UJ. W latach 1949-54 był dyrektorem Muzeum Narodowego w Krakowie. Był autorem wielu publikacji dotyczących sztuki polskiej, m. in. trzytomowej monografii ?Polskie malarstwo nowoczesne?. Znane przykłady jego twórczości malarskiej pochodzą z okresu młodzieńczego, głównie z lat 20-tych i przedstawiają pejzaże. W okresie wojennym wykonywał również portrety.