• Opis
  • 3.
Tadeusz Dominik
1928 Szymanów-2014 Warszawa
Bez tytułu, 1962

olej, płótno, 51 × 86,5 cm
sygn. l.d.: Dominik 62
Pochodzenie: kolekcja prywatna, Nowy Jork

obraz powstał w Stanach Zjednoczonych, podczas pobytu artysty w Nowym Jorku w latach 1961–1962 z okazji przyznania stypendium Fundacji Forda

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 100 000 - 130 000 zł
Cena wywoławcza: 60 000 zł
Tadeusz Dominik
1928 Szymanów-2014 Warszawa