• Opis
  • 1.
<<
Tadeusz Kantor
1915 Wielopole Skrzyńskie-1990 Kraków
Marstrand, 1961

olej, płótno, 50 x 60 cm
sygn. p.d.: Kantor; na odwrocie: T.KANTOR/8.1961.MARSTRAND

W marcu 1961 r. Tadeusz Kantor wyjechał na ponad rok za granicę; odwiedził
Francję, Niemcy, Szwecję, Włochy. Tak wspominał swój pobyt w Skandynawii:
Z Hamburga jedziemy do Stockholmu [na miesiąc] koleją. Mieszkamy u Teta [Ahrenberga]na Standvagen [39], Góteborg, Marstrand, Nordviken pod Stockholmem nad morzem, tysiące wysp, pejzaż ibsenowski, dzika okolica, maluję kilka obrazów w garażu, śpimy na jachcie Teta „Aurora”.
cyt. za: Tadeusz Kantor. Wędrówka, Kraków 2000, s. 59

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 130 000 - 180 000 zł
Cena wywoławcza: 90 000 zł
Tadeusz Kantor
1915 Wielopole Skrzyńskie-1990 Kraków
W latach 1934–39 studiował malarstwo w krakowskiej ASP pod kierunkiem W. Jarockiego i J. Pieńkowskiego oraz scenografię u K. Frycza. Podczas okupacji prowadził w Krakowie Teatr Konspiracyjny. W 1947 roku przebywał na rocznym stypendium w Paryżu; od 1957 r. związany był z awangardową drugą Grupą Krakowską. Był animatorem i współtwórcą eksperymentalnego teatru Cricot 2, powstałego w 1955 roku. Od połowy lat 50-tych uprawiał malarstwo informel – spontaniczne, nieskrępowane estetyką. Liczne cykle malarstwa Kantora z lat 70-tych i 80-tych wykazują silny związek z jego równoczesną działalnością teatralną, np. w czasie pracy nad spektaklem „Umarła Klasa” powstała seria kompozycji pod tym samym tytułem. W okresie późniejszym artysta poświęcił się głównie teatrowi, zaś do malarstwa powrócił w ostatnich latach życia.