• Opis
  • 39.
Tadeusz Makowski
1882 Oświęcim - 1932 Paryż
Gruszki na talerzu, ok. 1925 r.

olej, płótno dublowane, 37,8 × 46 cm
Obraz posiada ekspertyzę Elżbiety Zawistowskiej z 2010 r. oraz prof. Jerzego Sienkiewicza z 1973 r.
Praca opisana:
Władysława Jaworska, Tadeusz Makowski, Życie i twórczość, Wrocław 1964 r., s. 345, nr kat. 408.
Pochodzenie:
Kolekcja Zbigniewa Werpechowskiego

Estymacja: 120 000 - 130 000 zł
Cena wywoławcza: 90 000 zł
Tadeusz Makowski
1882 Oświęcim - 1932 Paryż
W latach 1903-1908 studiował malarstwo u J. Mehoffera i J. Stanisławskiego w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W latach 1907 i 1908 podróżował do Włoch, a w 1914 r. zwiedził Kijów. W 1908 wyjechał do Paryża i tam osiadł na stałe. W latach 1914-15 przebywał w Bretanii, gdzie gościł w domu W. Ślewińskiego. W 1916 r. wrócił do Paryża, skąd wyjeżdżał do Owernii, Holandii i Belgii. We wczesnym okresie twórczości inspirował się malarstwem P. Puvis de Chavannes`a. Od około 1911 w jego obrazach uwidoczniła się fascynacja kubizmem, zaś w latach późniejszych inspiracje dawnym malarstwem holenderskim i polską sztuką ludową. Z czasem artysta coraz bardziej upraszczał formę, dochodząc do stworzenia ?własnego systemu znaków plastycznych?. Wielokrotnie wystawiał swoje prace w ramach prezentacji polskiej sztuki na świecie. Przez krytykę zaliczany do najwybitniejszych polskich malarzy XX wieku.