• Opis
  • 78.
Tadeusz Makowski
1882 Oświęcim - 1932 Paryż
Studium głowy, 1929 r.

akwarela, papier, 32,5 × 25 cm
w świetle passe-partout
sygn. p.d. Tadé/Makowski l.śr. Tadé/M/AK/OW/SKI 1929
na odwrocie poświadczenie autentyczności
przez Konrada Winklera z 1956 r.:
Stwierdzam niniejszym absolutną/autentyczność
tej akwareli (studium głowy)/
Tadeusza Makowskiego/Kraków dn.25/IX1956
/Konrad Winkler

Estymacja: 35 000 - 55 000 zł
Cena wywoławcza: 28 000 zł
Tadeusz Makowski
1882 Oświęcim - 1932 Paryż
W latach 1903-1908 studiował malarstwo u J. Mehoffera i J. Stanisławskiego w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W latach 1907 i 1908 podróżował do Włoch, a w 1914 r. zwiedził Kijów. W 1908 wyjechał do Paryża i tam osiadł na stałe. W latach 1914-15 przebywał w Bretanii, gdzie gościł w domu W. Ślewińskiego. W 1916 r. wrócił do Paryża, skąd wyjeżdżał do Owernii, Holandii i Belgii. We wczesnym okresie twórczości inspirował się malarstwem P. Puvis de Chavannes`a. Od około 1911 w jego obrazach uwidoczniła się fascynacja kubizmem, zaś w latach późniejszych inspiracje dawnym malarstwem holenderskim i polską sztuką ludową. Z czasem artysta coraz bardziej upraszczał formę, dochodząc do stworzenia ?własnego systemu znaków plastycznych?. Wielokrotnie wystawiał swoje prace w ramach prezentacji polskiej sztuki na świecie. Przez krytykę zaliczany do najwybitniejszych polskich malarzy XX wieku.