• Opis
  • 142.
Taniec wśród mieczów według Henryka Siemiradzkiego

fotograwiura, papier, 25 × 49,5 cm (kompozycja),
39,5 × 63 cm w świetle passe-partout
opis. l. d.: MALOWAŁ HENRYK SIEMIRADZKI.
oraz. p. d.: FOTOGRAW. TOW. FOTOGRAF. W BERLINIE
poniżej: TANIEC WŚRÓD MIECZÓW./ Towarzystwo Przyjaciół Sztuk
Pięknych w Krakowie Członkom swoim za rok 1895.

Cena wywoławcza: 950 zł