• Opis
  • Informacje o autorze
  • 41.
Teodor Axentowicz
1859 Braszów/Rumunia - 1938 Kraków
Plakat III wystawy Towarzystwa Artystów Polskich SZTUKA, 1899

litografia, papier, 85,5 × 62 cm w świetle oprawy
sygn. monogramem wiązanym na płycie z prawej: TA
u dołu napis: III WYSTAWA.TOW.ART.POL. SZTUKA w SAL-/LACH TOW-P.S.P. w SUKIENNICACH
OD 18 CZER./DO 18 LIPCA WTPĘP 20 ct DLA CZŁON. T.P.S.P. 10 ct cena wywoławcza: 5 000 zł

Estymacja: 7 000 - 9 000 zł
Cena wywoławcza: 5 000 zł
Teodor Axentowicz
1859 Braszów/Rumunia - 1938 Kraków

W latach 1878-1882 uczęszczał do monachijskiej ASP, gdzie pobierał nauki u Gabriela Hackla, Alexandra Waguera i Gyuli Benczura. W 1882r. wyjechał do Wenecji oraz do Paryża, gdzie uczył się w E.A.Carolusa - Durana. W Paryżu był do 1895r., zajmował się tam ilustrowaniem i kopiowaniem dziel dawnych mistrzów. Od 1895-1934r. był profesorem w SSP W Krakowie, na to stanowisko powołał go Julian Fałat. Był też współzałożycielem Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka". Wiele podróżował był m.in. w Londynie, Włoszech, Stanach Zjednoczonych. W 1897r. założył szkole malarstwa dla kobiet. Otrzymał członkostwo Societe Nationale dex Beaux-Arts za portret Wiktora Osławskiego (1890r.) Malował przede wszystkim olejem, ale od 1890r. zaczął używać pasteli. W jego twórczości można zauważyć wpływ secesji oraz symbolizmu.