• Opis
  • 70.
Teresa Rudowicz
1928 Toruń – 1994 Kraków
Kompozycja 61/18, 1961 r.

collage/technika mieszana/papier, 35.50 x 50 cm, sygnowany i opisany na odwrociu: TERESA RUDOWICZ | 61/18

Prowizja dla Sopockiego Domu Aukcyjnego wynosi 10 %

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 18 000 - 20 000 zł
Cena wywoławcza: 14 000 zł
Teresa Rudowicz
1928 Toruń – 1994 Kraków