• Opis
  • Informacje o autorze
  • 40.
Marek Wrzesiński
ur. 1978
Tom Waits, 2014
olej, akryl, płótno, 100 x 100 cm
sygn. p.d.: znakiem autorskim
Cena wywoławcza: 500 zł
Marek Wrzesiński
ur. 1978
Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy. Następnie ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dyplom w pracowni malarstwa prof. M. Świeszewskiego, aneks w pracowni rysunku prof. M. Targońskiej oraz malarstwo ścienne pod kierunkiem prof. Andrzeja Dyakowskiego (maj 2005). W czerwcu 2012 roku otrzymał stopień doktora sztuki. Przewód doktorski realizowany był w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Od 2006 roku jest zatrudniony na stanowisku asystenta w II Pracowni Malarstwa prof. Teresy Miszkin w gdańskiej ASP. Brał udział w licznych plenerach malarskich i rysunkowych. Od 2007 roku jest prezesem stowarzyszenia Obserwatorium Rzeczywistości. Wybrane wystawy indywidualne: 2015 ? ?O potrzebie portretowania?, Galeria Sztuki ? Kaplica św. Jerzego, Słupsk; 2009 ? Malarstwo, Galeria Triada, Sopot; 2004 ? ?Obrazy intertekstualne?, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Oddział Sztuki Współczesnej, Gdańsk. Wybrane wystawy zbiorowe: 2015 - ?Metafora i rzeczywistość?, wystawa z okazji 70-lecia ASP w Gdańsku; 2015 - ?Północ-Południe? artyści Wydziału Malarstwa ASP w Gdańsku i ASP w Katowicach, Galeria Szyb Wilson, Katowice; 2012 - ?Wokół obrazu? Galeria EL, Elbląg; 2008 - ?Figuracja czy abstrakcja?, Galeria Sztuki Farbiarnia, Warszawa; 2007 - ?Obserwatorium rzeczywistości?- PGS, Sopot. Ważniejsze nagrody i wyróżnienia: 2015 - Nagroda Rektora ASP w Gdańsku III stopnia; 2015 - Wyróżnienie honorowe w konkursie malarskim Fundacji im. Franciszki Eibisch; 2008 - Stypendium Ministra Kultury ? Młoda Polska?; 2005 - I miejsce w konkursie ?Artystyczna Podróż Hestii? (nagrodą było miesięczne stypendium w Nowym Jorku); 2005 - Nagroda Prezydenta Gdańska dla młodych twórców w dziedzinie kultury.