• Opis
  • 52.
Tymon Niesiołowski
1882 Lwów-1965 Toruń
Dziewczyna w bluzce w paski

olej, tektura, 49 × 32 cm
Opisywany: Tymon Niesiołowski
(1882–1965). Katalog wystawy monograficznej, Toruń 2005, poz. 576, s. 136
Wystawiany: Tymon Niesiołowski (1882 – 1965), Muzeum Okręgowe Toruń, październik – grudzień 2005

„Swych ludzi pozbawia on jakichkolwiek wad fizycznych i obmywa z rysów jakiejkolwiek brutalności, jaką życie mogłoby osadzić na ich twarzach i postaciach. Spokój i rozwaga, estetyczne i etyczne hamulce, stojące u podstaw jego transpozycji życia w dekoracyjne zespoły form (…)”
Cyt. za M. Gerron [w:] Tymon Niesiołowski (1882–1965). Katalog wystawy monograficznej, Toruń 2005, s. 51
„Sporo miejsca w malarstwie Niesiołowskiego okresu toruńskiego zajmuje portret. Poza wcześniej wspomnianymi realistycznymi wizerunkami z początku lat pięćdziesiątych, w latach późniejszych przedstawiane postaci artysta poddawał specyficznej stylizacji. (…) modelki mają zwykle uproszczone rysy twarzy, o wrzecionowatym kształcie, sprowadzone do migdałowych oczu i małych ust (…)”
M. Gerron [w:] Tymon Niesiołowski (1882–1965). Katalog wystawy monograficznej, Toruń 2005, s. 72

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 50 000 - 60 000 zł
Cena wywoławcza: 43 000 zł
Tymon Niesiołowski
1882 Lwów-1965 Toruń