• Opis
  • 57.
malarz nieokreślony
XX w.
Ułan na koniu

olej, tektura, 20 × 16 cm w św. ramy
p. d. dwa monogramy wiązane: JK/AS
zachowany dokument zakupu z P.P. Desa Dzieła Sztuki i Antyki (oddział w Gdańsku)

Cena wywoławcza: 950 zł
malarz nieokreślony
XX w.