• Opis
  • 24.
Ulica Mariacka w Gdańsku

akwaforta, 19 x 14,5 cm (odcisk płyty)
sygn. ołówkiem nieczytelnie l. d., p. d: Danzig Frauengasse

Cena wywoławcza: 250 zł