• Opis
  • 64.
S. Hofmann
19/20 w.
Ulica Piwna w Gdańsku

olej, płyta, 52 × 45 cm
sygn. p. d.: S.Hofmann/München.

Cena: 18 000 zł
S. Hofmann
19/20 w.