• Opis
  • 53.
Vue de Dantzig

Panorama Gdańska, 1839 r.
staloryt, wym. widoku 10,2 x 14,7 cm

Cena wywoławcza: 280 zł