• Opis
  • 10.
Wacław Bębnowski
1865-1945
Waza dekorowana gałązkami i owocami oliwki, 1914

terakota, patyna jasnozielona, 23 x 25 cm

LITERATURA:
• Krystyna Kotula, Wacław Bębnowski 1865-1945. Katalog
dzieł ze zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
we Włocławku, Włocławek 2009, s45.

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 11 000 - 12 000 zł
Cena wywoławcza: 9 000 zł
Wacław Bębnowski
1865-1945